Fysisk/Psykosocial arbetsmiljö

Max Assistans genomför regelbundet en undersökning av personalens fysiska/psykosociala arbetsmiljö för att få vägledning i hur organisationen och våra medarbetare mår.

Resultatet av undersökningarna ligger till grund för det kontinuerliga utvecklingsarbete som bedrivs och vägleder i vilka frågor som bör prioriteras för att våra medarbetare ska trivas och utvecklas i sitt arbete. Under 2020 var sjukfrånvaron inom Max Assistans AB 5,1 %.

Resultat av undersökningen 2020:

sammanställning arbetsmiljö