Fysisk/Psykosocial arbetsmiljö

Max Assistans genomför regelbundet en undersökning av personalens fysiska/psykosociala arbetsmiljö för att få vägledning i hur organisationen och våra medarbetare mår.

Resultatet av undersökningarna ligger till grund för det kontinuerliga utvecklingsarbete som bedrivs och vägleder i vilka frågor som bör prioriteras för att våra medarbetare ska trivas och utvecklas i sitt arbete. Under 2015 var sjukfrånvaron inom Max Assistans AB 3,6 %.

Resultat av undersökningen 2014:

  • Enkäten skickades ut till 71 assistenter, 52 kvinnor och 19 män
  • 51 assistenter svarade, 42 kvinnor och 9 män
  • Totalt svarade 71% av assistenterna
  • Av kvinnorna svarade 80%
  • Av männen svarade 47%

Fysisk_Psykosocial arbetsmiljö – enkät