Ledning

Peter Larbro VD

Peter Larbro

VD

Tel: 0431 - 36 23 40
Christel Malmström, Verksamhetschef

Christel Malmström

Verksamhetsansvarig

Tel: 0431 - 36 23 40

Administrativ personal

Carina Fritzon, Löne- och ekonomiansvarig]

Carina Fritzon

Löne- och ekonomiansvarig

Carina är utbildad redovisningskonsult inom ekonomi, redovisning och beskattning. Carina har arbetat på Max Assistans sedan 2006 och har tidigare arbetat inom äldreomsorgen samt med färdtjänst.

Tel: 0431 - 36 23 40