Ledning

Peter Larbro VD

Peter Larbro

VD

Tel: 0431 - 36 23 40
Christel Malmström, Verksamhetschef

Christel Malmström

Verksamhetsansvarig

Tel: 0431 - 36 23 40

Administrativ personal

Carina Fritzon, Löne- och ekonomiansvarig]

Carina Fritzon

Löne- och ekonomiansvarig

Carina är utbildad redovisningskonsult inom ekonomi, redovisning och beskattning. Carina har arbetat på Max Assistans sedan 2006 och har tidigare arbetat inom äldreomsorgen samt med färdtjänst.

Tel: 0431 - 36 23 40
20160817_094805

Anne Hall

Uppdragsansvarig

Anne är legitimerad förskollärare, hon har arbetat i förskola och skola i nästan 30 år. Annes arbete med barn, ungdomar och vårdnadshavare har gett henne en gedigen kunskap och erfarenhet av hur viktigt det är att arbeta hälsofrämjande med bl.a. delaktighet, bemötande och förståelse för människors olika livssituation. De senaste 2,5 åren har Anne arbetat som förskolechef med ansvar för kvalitétsutveckling, personal och arbetsmiljöfrågor. Anne har arbetat på Max Assistans sedan 2016

Tel: 0738 - 16 37 00