Arbeta som personlig assistent hos Max Assistans

Personlig assistent – en professionell yrkesroll

blue waterDitt uppdrag utförs utifrån den assistansberättigades rätt till att kunna leva ett liv som andra. Du arbetar mycket nära en annan person, vilket ställer stora krav för att båda parter ska känna sig trygga.

När den yrkesmässiga relationen bygger på integritet, respekt och tillit för och till varandra utvecklas en väl fungerande och hållbar relation som både du och den person du jobbar med har stor glädje av!

Ditt arbete gör skillnad!

Lagen om stöd och service (LSS) ska ge människor med omfattande funktionsnedsättning möjlighet att leva ett liv som andra och att vara fullt delaktiga i samhället. Var och en som har rätt till assistansersättning får möjligheten att själv bestämma när, hur och av vem hjälp och stöd ska ges. Men lagens goda intentioner hade inte kunnat förverkligas utan en ny yrkesgrupp, personliga assistenter. Det är du som gör det möjligt att den personen du jobbar för kan ha inflytande över sin egen livssituation. Ditt arbete gör skillnad!

Det handlar om en yrkesmässig relation!

Personlig assistans är som en dans, där det är en som styr och en som följer och ingen vill trampa den andra på tårna. Det är en tillfällig relation som bygger på respekt för varandra och där man kommer varandra mycket nära.

hundpromenadDu assisterar personen till att göra det han eller hon skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning

Men även om det är den assistansberättigade som styr, så handlar ditt uppdrag om att vara närvarande, lyhörd och inkännande. Ibland kan det behövas att det är du som tar initiativ, ofta handlar det om att du står tillbaka och inväntar signaler om att du behövs. Konsten kan vara att göra mindre, men i rätt ögonblick.

Du gör det möjligt att ”Kalle” kan vara ett barn precis som alla andra

 Du bidrar med din personlighet och dina erfarenheter, men det är den assistansberättigades behov och önskemål som styr ditt arbete. Handlar det om ett barn som du är assistent för är det framförallt ur barnets ögon du ska se ditt arbete. Här kan du använda din inkänningsförmåga, din kunskap om ”Kalle” och din allmänna kunskap om vad barn i Kalles ålder gör, vill göra och inte vill göra som ledtrådar i ditt arbete. Och så ska ”Kalle” och du tillsammans förhålla er till hur ”Kalles” föräldrar vill uppfostra sitt barn. Här kan dina och ”Kalles” föräldrars uppfattningar gå isär, men det ska inte påverka ditt arbete som ”Kalles” assistent. Det viktigaste är att ”Kalle” genom dig får möjligheten att leka, springa både till och från mamma eller pappa, vara med när familjen äter eller gör utflykter, reta eller retas av sina syskon, ringa till och träffa kompisar med mera. När ”Kalle” blir äldre kommer han att vilja testa sig själv och sin omgivning – då är det du som gör det möjligt för honom. Vissa föräldrar välkomnar denna utveckling med glädje och stolthet, andra kan bli rädda och oroliga. Det är ”Kalle” som genom ditt arbete ska kunna ta sig genom denna viktiga utvecklingsfas.

Att kunna dela känslor är en förmån som ingår i ditt arbete som personlig assistent

Ibland kan det barn som du är assistent till även ha omfattande omvårdnadsbehov och då kan du göra det möjligt att ge livsnödvändigt stöd i den vårdnaden samtidigt som ”Kalles” familj kan vara den barnfamilj de har rätt till och vill vara. Det är under barndomen vi går igenom de mest omfattande förändringar i vårt liv. Men även hos vuxna kan det ske förändringar som kan vara omvälvande. Det kan till exempel handla om att bli förälder, gifta eller skilja sig eller förlora en nära anhörig. Även här ska du som personlig assistent följa med i den vuxnes utveckling utan att lägga dina egna värderingar i den.

Du deltar aktivt i ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Din arbetsmiljö är ofta mycket varierande men du utgår för det mesta från den assistansberättigades hem. Det är någons hem som samtidigt är din arbetsplats där krav ställs på en god arbetsmiljö för dig.

Specifik kunskap som uppstår i just ditt arbete ingår i din individuella utvecklingsplan

Oavsett om du ingår i ett team av flera assistenter eller om du är den enda är det viktigt med erfarenhetsutbyte och en känsla av gemenskap. Vi erbjuder dig regelbundna arbetsplatsträffar där du har möjlighet att få perspektiv på det arbete du utför och där du kan ta del av de erfarenheter som finns inom Max Assistans. Ibland erbjuder vi gemensam fortbildning för alla men inte sällan uppstår behov av kunskap för just ditt uppdrag.

Kontakta oss, om du veta mer om yrket personlig assistent.