Försäkringskassans Nyhetsbrev

Försäkringskassan skickar ut Nyhetsbrev via mail, med jämna mellanrum, med information om allt som rör funktionshinderfrågor.

Du kan prenumerera på dessa, följ länken till Försäkringskassans nyhetsbrev och anmäl dig.

Eller gå in på Försäkringskassans hemsida och läs mer om  Assistansersättning.

Rekommenderas!

 

Avtal personlig assistans

Gällande kollektivavtal sträcker sig över två och ett halvt år. From 2021-01-01 tom 2023-06-30

Under perioden kommer lönehöjningar att ske och dessa kommer att gälla from 1 februari 2021 och 1 juli 2022.

Ob ersättningen höjs från samma datum.