Försäkringskassans Nyhetsbrev

Försäkringskassan skickar ut Nyhetsbrev via mail, med jämna mellanrum, med information om allt som rör funktionshinderfrågor.

Du kan prenumerera på dessa, följ länken till Försäkringskassans nyhetsbrev och anmäl dig.

Eller gå in på Försäkringskassans hemsida och läs mer om  Assistansersättning.

Rekommenderas!

 

Avtal personlig assistans

Gällande kollektivavtal sträcker sig över tre år. From 2017-07-01 – 2020-06-30

Under perioden kommer lönehöjningar att ske och dessa ska vara klara och meddelade resp. anställd som omfattas av avtalet senast 30 november 2017, 31 augusti 2018 och 31 augusti 2019.

Lönehöjning gäller från 1 oktober respektive år.

Ob ersättningen höjs från 1 oktober respektive år.