Försäkringskassans Nyhetsbrev

Försäkringskassan skickar ut Nyhetsbrev via mail, med jämna mellanrum, med information om allt som rör funktionshinderfrågor.

Du kan prenumerera på dessa, följ länken till Försäkringskassans nyhetsbrev och anmäl dig.

Eller gå in på Försäkringskassans hemsida.

Rekommenderas!

 

Avtal personlig assistans

Det nya kollektivavtalet sträcker sig över tre år. Fr om 20130601 t o m 20160630.

Under perioden kommer lönehöjningar att ske och dessa ska vara klara och meddelade resp. anställd som omfattas av avtalet senast 30 september 2013, 15 april 2014 och 15 april 2015.

Kommunal ska till företaget senast den 31 augusti 2013, 15 mars 2014 respektive 15 mars 2015 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och på behörig förhandlare om Kommunal vill gå in i förhandling.

Lönehöjning gäller från 1 juni 2013.

Detta innebär att lönehöjning meddelas och betalas ut i september 2013, april 2014 respektive april 2015 om Kommunal inte har meddelat att de vill gå in i förhandling. Om Kommunal vill gå in i förhandling ska denna vara avslutad senast 31 oktober 2013, 15 maj 2014 respektive 15 maj 2015 och då betalas lönehöjningen ut efter det.

Lägstalön för heltidsanställd som fyllt 19 år under perioden från och med 130601 vara 16773 kr vilket motsvarar ca 97,50:-/h, 17151 kr från och med 140601 ca 99,70:-/h, 17562 kr från och med 150601 ca 102:-/h.

Ob ersättningen höjs från och med 20130901, 20140901 och 20150901. Det kommer att skickas ut information för  att sättas i lönepärmen på respektive arbetsplats.

 

Information om ändringar i LSS

Försäkringskassan har gjort en frågor och svar sida ang. ändringarna som träder i kraft 1 juli.

Gå in på www.forsakringskassan gå vidare på funktionsnedsättning och Aktuellt om personlig assistans och assistansersättning.

Avtalet för personliga assistenter klart

Nu är avtalet för personliga assistenter klart. Information om innehåll kommer inom snar framtid.