Du som är intresserad av att arbeta som personlig assistent på Max Assistans

Gör en allmän intresseanmälan så tar vi kontakt med dig när ett uppdrag som skulle passa dig dyker upp.

Information till arbetssökande

Information om behandlingen av personuppgifter om arbetssökande hos Max Assistans AB

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss i Max Assistans AB när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Max Assistans AB och av personer som arbetar med rekrytering. Max Assistans AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller rekryteringsdatabasen kan du vända dig till vårt kontor (tel 0431-362340). Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Max Assistans ABs berättigade intresse av att administrera rekryteringsprocessen. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna i 6 månader, därefter kommer uppgifterna att förstöras.

Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen: De uppgifter du själv fyller i på webbplatsen, ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.

Personuppgifterna kan komma att skickas vidare till berörd brukare/anhörig/god man/förvaltare/vårdnadshavare som hanterar rekryteringen.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i Max Assistans ABs rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till Max Assistans AB [info@maxassistans.se].  Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.