Maximal personlig assistans – Max Assistans

Här kan du läsa om vår målsättning och vår vision när vi anordnar din assistans och hur vi arbetar för att nå dit.

Maximal personlig assistans
Vårt mål är att så mycket som möjligt av det beviljade stödet kommer dig som är assistansberättigad tillgodo. Därav namnet Max Assistans.

Hur gör vi?
Som är assistansberättigad får du ett stort inflytande över din situation och hjälp med noggrann rekrytering. Assistenter som mår bra stannar länge hos dig. Därför erbjuder vi goda arbetsvillkor, kompetensutveckling och personalvård. Vi strävar efter bra kommunikation och god gemenskap och hjälps åt att ta tag i och lösa problem när de uppstår.

Vårt mål är att din assistans blir det personligt utformade stöd som du önskar dig och har rätt till. Tillsammans med dig som är assistansberättigad respektive uppdragsgivaren och helt utifrån dina behov och önskemål anordnar och utformar vi din personliga assistans.

Hur gör vi?
Tillsammans med dig eller uppdragsgivaren tar vi fram en genomförandeplan med tydliga behov, önskemål och rutiner


Barn och personlig assistans – att utvecklas tillsammans
För barn som är assistansberättigade är det du som är förälder eller annan vårdnadshavare som är uppdragsgivare. Vårt mål är att tillsammans med dig och barnet skapa de bästa förutsättningar för att barnets personliga assistans anpassas till både ålder och utvecklingsbehov och att barnet kan utvecklas tillsammans med sin personliga assistans.

Hur gör vi?
Vi vill lära känna både uppdragsgivaren och barnet. På så sätt kan vi få en helhetsbild på era behov som familj och en god relation och kännedom om barnet med sina förmågor, behov och önskemål. För oss är det självklart att assistansen ska vara ett led i barnets utveckling mot ett självständigt liv.


Gemenskap
Vårt mål är att skapa goda relationer och en öppen dialog. Vi tycker att allas erfarenheter är värdefulla och ska tas tillvara. Genom att utbyta erfarenheter kan vi utvecklas tillsammans.

Hur gör vi?
Personlig kontakt är viktig för oss oavsett om du är vår kund eller anställd. Vid behov ska vi kunna nås på telefon eller mail och vi erbjuder regelbundna arbetsplatsträffar. Vi försöker att vara goda lyssnare och att bemöta behov, önskemål, tips och idéer i den mån lagar och riktlinjer tillåter.


Kunskap och erfarenhet
Vi har många års erfarenhet av bland annat myndighetskontakter, ansökningar och överklaganden, personal- och arbetsmiljöfrågor. För att din personliga assistans ska bli så bra som möjligt delar vi med oss av vår kunskap och våra erfarenheter.

Hur gör vi?
Vi hjälper dig med din ansökan om personlig assistans och i alla frågor som rör personlig assistans över tid och/eller i olika livssituationer.

Och…
Vi hjälper dig även i alla andra frågor som på något sätt har med din eller ditt barns funktionsnedsättning att göra. Vi har kunskap om olika hjälpmedel, kommunikation och anpassningar och kan tipsa om vilka vägar du kan gå vid behov av diverse utredingar.


Kvalitet
Vårt mål är att Max Assistans ständigt ska bli bättre och att vi utvecklas tillsammans med våra kunder och anställda. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd vilket innebär att olika behov av kompetenshöjning kan uppstå i arbetslagen – vi anpassar kompetensutvecklingen därefter.

Hur gör vi?
Inom sex månader från anställningstillfället ska alla personliga assistenter ha gått en 2 dagars grundutbildning. Varje år gör vi en individuell kompetensutvecklingsplan baserad på önskemål och behov som framförts av våra kunder och under utvecklingssamtalen med samtliga assistenter.

Genom att arbeta för maximal och personligt utformad assistans, gemenskap, kunskap, och kvalitet vill vi att alla inom Max Assistans, våra kunder och anställda, ska känna sig delaktiga och trygga.

Kontakta oss, så berättar vi vad det innebär för dig att välja Max Assistans som din anordnare.