Maximal personlig assistans – Max Assistans

maximal-personlig-assistansÅr 1993 blev vi, Christel Malmström och Peter Larbro, stolta och förväntansfulla förstagångsföräldrar till tvillingpojkar. Vår ena son Jesper fick syrebrist efter förlossningen och snart skulle det visa sig att den hade medfört allvarliga konsekvenser. Jesper fick en svår cp-skada och flera andra funktionsnedsättningar.

Mötet med två okända världar
Vi var plötsligt inte bara unga nyblivna föräldrar som växlade mellan stor glädje och oro för våra första barn. För oss öppnade sig ännu en helt ny värld som kretsade kring allt som har att göra med att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Vår vardag fylldes av kontakter med läkare, sjukhus, habilitering, myndigheter och kretsade kring frågor om hjälpmedel och stödinsatser.

Personlig assistans
1998 berättade andra föräldrar som var i samma situation som vi men hade äldre barn att det fanns personlig assistans. Vi beslöt oss att ansöka och efter nio månaders väntan fick vi det positiva beskedet att Jesper beviljades personlig assistans. Jesper var då 6 år gammal. För oss var det en stor omställning: från att vara bland annat sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist kunde vi plötsligt ”bara” vara föräldrar. Det kändes skönt och var en lättnad men vi kände samtidigt en stor sorg över att inte själv kunna ”ta hand om” vårt barn.

Empati, förståelse, erfarenhet och kunskap
År 2002, när Jesper var 9 år gammal, tog vi saken i egna händer och startade Max Assistans. Vår ambition var att anordna personlig assistans i ett litet bolag och på ett sätt som låter brukaren få ta maximal del av stödinsatsen, där av namnet ”Max Assistans”. Max Assistans är en privat assistansanordnare som erbjuder personlig assistans som bland annat finns i Kristianstad och Ängelholm.

Våra egna erfarenheter som föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning med allt vad det innebär kunde vi använda i mötet med våra kunder. Jag, Christel, har också flera års erfarenhet av att arbete på vårdboende, gruppboende och daglig verksamhet. Vår son förmedlade värdefull kunskap till oss om hur det är att vara ett barn med särskilda behov. Jesper hade förutom sin tvillingbror även fått ett yngre syskon, och tillsammans hade vi lärt oss hur det är att vara en barnfamilj där ett barn hade fått en annorlunda start i livet och behov som ofta tog hela familjens engagemang och krafter i anspråk. Utifrån våra personliga erfarenheter skulle därför empati och förståelse för vad det innebär att vara funktionshindrad och anhörig vara ledstjärnor i vårt arbete i Max Assistans. Vi hade också hunnit skaffa oss värdefull kunskap om personlig assistans och allt som rör funktionsnedsättning som redan från början gav oss en hög kompetens.

När Max Assistans startade anordnade vi personlig assistans uteslutande för barn. Barnen utvecklades så småningom till tonåringar och unga vuxna tillsammans med sina personliga assistenter och på senare tid har vi även välkomnat vuxna brukare som våra kunder.

Åren med Max Assistans
Vi kan nu blicka tillbaka på många års arbete med Max Assistans. Utifrån vår egen och våra kunders erfarenhet vet vi att personlig assistans kan vara en fantastisk möjlighet för personer med funktionsnedsättning. Barn får möjligheten att växa upp i sina familjer och kan med hjälp av sina personliga assistenter utvecklas och förhoppningsvis bli vuxna människor som kan leva ett självständigt och värdefullt liv utifrån sina unika förutsättningar. De möjligheter som personlig assistans skapar för varje människa ger oss kraft och engagemang och är drivkraften i vårt arbete även i framtiden. Vi är den lilla assistansanordnaren som ger personlig service och assistans och finns i bland annat Kristianstad, Ängelholm, Helsingborg och övriga Skåne.