När du väljer oss som din assistansanordnare garanterar vi delaktighet och inflytande…

Vi träffas

När du funderar på att anordna din eller ditt barns assistans hos oss börjar vi alltid med ett personligt möte. Du väljer om du vill besöka vårt kontor eller om vi ska träffas hemma hos dig.

Om du eller ditt barn inte har personlig assistans ännu börjar vi med att gå igenom vilket behov av stöd som finns. Det är du som är assistansberättigad eller anhörig som har den största kunskapen om din eller ditt barns situation men att prata om sina behov är inte alltid så lätt som det låter. Här kan du använda dig av vår kunskap och erfarenhet och tillsammans formulerar vi behoven på ett konkret och tydligt sätt och skapar det viktiga underlaget som behövs för att ansöka om stöd. Vi berättar för dig hur du kan göra för att ansöka om personlig assistans, och du kan även få hjälp med din ansökan om du så önskar. Skulle du sedan få ett beslut som du vill överklaga kan du använda dig av vår hjälp även då.

Om du redan har assistans handlar vårt första möte om att du berättar om hur du vill ha din personliga assistans i framtiden och vad du förväntar dig av oss.

Vi planerar

När personlig assistans är beviljad och/eller du har valt oss som anordnare träffas vi för att planera hur din assistans ska utformas. Utifrån dina behov och önskemål bistår vi med förslag på schema och antal assistenter och upprättar en genomförandeplan.

Vi anordnar

Du ska ha den assistans du önskar och dina assistenter ska må bra och trivas med sitt arbete. Därför hjälper vi dig med allt från rekrytering, information och utbildning av dina assistenter, vi håller i personaladministration, genomför arbetsplatsmöten och erbjuder friskvård. Vi finns för dig och dina assistenter när ni behöver oss.

Vi skapar trygghet

Vi har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (tidigare Socialstyrelsen) och följer alla lagar som berör personlig assistans.

Varför Max Assistans?

Vi ger dig personlig service utöver den personliga assistansen. Vi har en helhetssyn på hela familjen och stöttar när det behövs i alla frågor som kan dyka upp. Men vi är inte heller rädda för att utmana dig, och försöker hjälpa dig att se saker i ett längre eller bredare perspektiv om våra erfarenheter pekar på att det skulle hjälpa dig eller ditt barn. Vi har alltid brukaren i centrum men vi erbjuder också hjälp och stöd till anhöriga och föräldrar.

Vi kämpar på din planhalva – du är inte ensam!

Kontakta oss, så berättar vi vad det innebär för dig att välja Max Assistans som din anordnare.