Årlig kvalitetsuppföljning för brukare/företrädare

Vårt mål är att erbjuda dig den bästa omsorgen. Därför har kvalitetsutvecklingen en central roll i vår dagliga verksamhet och den avspeglas också i våra värderingar.

Som ett led i vårt arbete att ständigt bli bättre genomför vi årligen brukarundersökningar. Svaren skapar underlag för att utveckla och förbättra vårt kvalitetsarbete samtidigt som det ger brukare möjlighet att påverka.

Efter genomförda undersökningar presenteras resultaten på Max Assistans hemsida.

Resultat av undersökningen 2020:

Totalt besvarades 75% av de utskickade enkäterna

Kvalitetsuppföljning 2020