Lyssna på oss!
Så gör du för att vuxna ska lyssna på dig!
Två inspirationsböcker om hur barn och unga ska få mer att säga till om när de får stöd. En bok är för vuxna som ger stöd till barn och unga med funktionsnedsättning. Den andra boken är för unga som vill påverka stödet de får. Boken kan du ladda ner på barnombudsmannens hemsida. Lyssna på oss och Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig

 

Barn och unga med funktionsnedsättningar har många kontakter
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har i många år efterlyst hjälp med samordning av alla kontakter som kan finnas runt ett barn med funktionsnedsättning. Modellen som projektet ”Egen växtkraft” har tagit fram kan användas för att förtydliga hur det egna kontaktnätet ser ut. Du kan ladda ner bilden på handikappförbundens hemsida.