Tidningar

 

Bo Hejlskov – lågaffektivt bemötande

Här finns artiklar, filmer, böcker mm Bo Hejlskov

Hjälpmedel och Kommunikation

DART – ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. DART arbetar med AKK – alternativ och kompletterande kommunikation – och datorstöd för alla åldrar.

DAHJM – Datorbaserade hjälpmedel Region Skåne i Lund

DUMLE – Du utvecklas med lek, Region Skåne

 

Andra verksamheter


Anordnar bl a vistelser för familjer och syskon

Myndigheter

Försäkringskassanom funktionsnedsättning
Försäkringskassanom vårdbidrag

Inspektionen för vård och omsorg – 
om anmälnings- och tillståndsplikten

 

Barnombudsmannen – Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.

 

 

 

Andra organisationer

Unicef –Barnkonventionen 

 

 

 

 

 

 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. På Nka’s hemsida får du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet. Du kan medverka i Nka’s lärande nätverk och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra.

 

Funkaportalen
Här hittar du viktig information, reportage, tips, tankar och idéer om funktionshinder.

Du kan själv bidra med åsikter.

 

Föreningar

Alla kan, idrott för alla

 

 


Riksförbund sällsynta diagnoser


FUB Riksförbund för Barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning