Tidningar

Projekt

Egen Växtkraft – Har undersökt hur vi kan göra barn och ungdomar delaktiga.

Material att ladda ner.

Barns delaktighet i familjeaktiviteter är ett samverkansprojekt mellan JAG, RBU och FUB och leds av fil dr Jenny Wilder som arbetar vid Mälardalens högskola. Projektet finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden.

Projektets syfte är att undersöka och underlätta för barn och ungdomar med betydande funktionshinder att öka sin delaktighet i familjeaktiviteter.

 

 

Hjälpmedel och Kommunikation

DART – ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. DART arbetar med AKK – alternativ och kompletterande kommunikation – och datorstöd för alla åldrar.

DAHJM – Datorbaserade hjälpmedel Region Skåne i Lund

DUMLE – Du utvecklas med lek, Region Skåne

 

Myndigheter

Försäkringskassanom assistansersättning
Försäkringskassanom vårdbidrag

Inspektionen för vård och omsorg – 
om anmälnings- och tillståndsplikten

 

Barnombudsmannen – Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.

 

 

 

Andra organisationer

Unicef –Barnkonventionen 

 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. På Nka’s hemsida får du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet. Du kan medverka i Nka’s lärande nätverk och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra.

 

Funkaportalen
Här hittar du viktig information, reportage, tips, tankar och idéer om funktionshinder.

Du kan själv bidra med åsikter.

 

Föreningar

http://www.allakanidrottforalla.se/index.php

 

 


Riksförbund sällsynta diagnoser


FUB Riksförbund för Barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Andra verksamheter


Anordnar bl a vistelser för familjer och syskon