Grundutbildning steg 2 för assistenter.

skrevs den 7 november, 2019 klockan 14:36

20190910_111829

Den 10 september 2019, lös flitens lampa på kontoret i Ängelsbäck.

Då en del av Max Assistans engagerade assistenter var på grundutbildning steg 2.

”Att vara en professionell personlig assistent”.

I steg 2 repeterar vi våra kunskaper i Lex Sarah, social dokumentation och i en del av lagarna som styr oss, bl a LSS, arbetstidslagen och arbetsmiljölagen.

Vi diskuterar också bemötande, förhållningssätt och rollen som personlig assistent.